मैत्री असावी आपल्या मनात जपणारी
मनातली गोष्ट सत्यात उतरवणारी
शब्दा सोबत रंगत जाणारी
असावी आपली मैत्री दुसर्याला जागवणारी